Travel agency, tour operator and tourist assistance services

05 dec

Номер: 4405399

Страна: Вануату

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


05-12-2017

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Изпълнителна агенция по горите
   бул. „Христо Ботев“ № 55, ет. 5
   София
   1040
   Vanuatu
   Telephone: +359 298511519
   E-mail: aleksandrova@iag.bg
   Fax: +359 29813736
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Other activity: горско стопанство
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Изпълнителна агенция по горите“.


   2. Main CPV code:
    63500000, 63500000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    На основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и сключено Рамково споразумение № СПОР-12 от 5.6.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, Обособена позиция 2: „Осигуряване на самолети билети за полети до други дестинации“ Изпълнителна агенция по горите е обявила обществена поръчка с предмет: „Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Изпълнителна агенция по горите“. Същата включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации на служителите от Изпълнителна агенция по горите.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 40 000.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    63500000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Самолетните билети ще се доставят по електронен път на адрес: denica@iag.bg или на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, ет. 5.


   4. Description of the procurement:

    Изпълнителят е длъжен да осигурява:

    — изгодни и удобни полети във всички дни от седмицата,

    — по всички дестинации на обществената поръчка, посочени в електронния образец на ценовото предложение,

    — по възможност директни или с минимален брой прикачвания с максимално кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои,

    — по редовни вътрешни и международни линии, предимно в икономична класа,

    — възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 015-022347
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 248
   Title:

   „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Изпълнителна агенция по горите“.


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-11-10
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 6
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 6
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „България Ер — Посока“ ДЗЗД
    176990100
    бул. „Брюксел“ № 1
    София
    1540
    Bulgaria
    Telephone: +359 24020224
    E-mail: bmarinkova@air.bg
    Fax: +359 29840226
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 40 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 40 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП на Централния орган за покупки.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Чл. 197, ал. 1 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-12-01