Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Искър“ към Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград
   гр. Самоков, п.к. 52
   Самоков
   2000
   Vanuatu
   Telephone: +359 0876119666
   E-mail: i_ranch@abv.bg
   Fax: +359 000000000
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: териториално поделение на държавно предприятие
  3. Main activity:
   Other activity: управление на горски територии и организиран ловен туризъм
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части, за нуждите на ТП „ДЛС ИСКЪР“ за срок от 24 месеца“


   2. Main CPV code:
    50100000, 50100000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, сервизно обслужване в пълен обем, ремонти, диагностика, тенекеджийско — бояджийски дейности. Обект на техническо обслужване са моторните превозни средства, описани в Техническа спецификация.

    Доставените резервни части, материали и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и с гаранция не по малка от тази на производителя.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Сервиз на територията на община Самоков и Столична община.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:

    Основен ремонт — ремонт, водещ до увеличаване на очакваната икономическа изгода спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на МПС.

    Текущ ремонт – възстановяване на състоянието на МПС за нормалното му функциониране.

    Профилактика — периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график — извършват се за установяване на състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите.

    Доставка на резервни части — при осъществяване на ремонтните дейности изпълнителят трябва да влага в автомобилите само оригинални, нови и нерециклирани резервни части, материали и консумативи, отговарящи за съответната марка автомобили и отговарящи на изискванията за качество в Република България, и да притежават сертификат за произход и качество.

    Посочените дейности се отнасят за прогнозно 13 бр. автомобили.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 211-438307
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението. 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-02